top of page

KNJIGE

Prva od suhih krav

Knjiga v pdf
 
Kazalo

​Predgovor

Uvod

 

PRVO POGLAVJE

 

Nadaljnja izhodišča za razčlembo

 

DRUGO POGLAVJE

 

O kvaliteti življenja

 

TRETJE POGLAVJE

 

Doba androgina

 

ČETRTO POGLAVJE

 

Možnosti za preboj v razširjeno zavest

 

PETO POGLAVJE

 

Nič in groza pred ničem

 

ŠESTO POGLAVJE

 

Pesticidi in demaskulinizacija možganov

 

SEDMO POGLAVJE

 

Jin in jang

 

OSMO POGLAVJE

 

Iztreznenje

 

DEVETO POGLAVJE

 

Zadnja od suhih krav

 

Kratka zgodovina skoraj vsega

 

DESETO POGLAVJE

 

Kaj bo?

 

ENAJSTO  POGLAVJE

 

Indukcija razširjene zavesti

 

DVANAJSTO  POGLAVJE

 

Epilog

 

TAO IN TE

 

Sedem privanjskih pesmi in zenovske zgodbe

 

DODATEK 1

 

Jacques Maritain, Razlage o biti kot biti

 

DODATEK 2

 

Carl Jung, Zakon kot psihološki odnos (1925)

 

IZBRANA LITERATURA

 

 

 

​​

Prva od suhih krav
bottom of page