top of page

KNJIGE

Tembatsu

Druga od suhih krav
Knjiga v pdf
 
KAZALO

Knjiga na poti
Predgovor

ČLOVEK - STROJ BO UNIČEN
Hegeljansko nelagodje: perspektiva časa, ki ga ni
I.        Zgodovinska regresija ali kako so se tudi slovenci znašli na napačni strani zgodovine
II.      Svetovna gospodarska razrvanost kot trenutek iztreznjenja
III.     Anomija (stanje brez vrednot): vzrok svetovne krize
IV.     Meritokracija in degeneracija demokracije
V.       Narcisistična sprevrženost
VI.     Realno gospodarstvo je odvisno od ustvarjalne izvirnosti
VII.   Prededipalnost brez meja in pregrad
VIII.  Vladavina (ne)prava
Povzetek
Dodatek: Pravni red kot simbolni red

I.         Primer pravnega reda kot podvrste simbolnega reda, iz katerega civilizacija zdaj izstopa
II.         Pravni red kot epifenomen asimiliranih vrednot
III.        Odtujenost od celote
STRAH IN TREPET                                                                      
Uvod
I.        Prededipalna tesnoba
Edipalizacija
Vloga matere  Opredelitev problema
Jouissance (enjoyment, užitek) in hrepenenje
Patološki narcizem
Druženje in klike
Regresija
Slovenska posebnost
Slovenska prededipalna »državnost« Blokirano hrepenenje
Manjko hrepenenja
Glede libida
Sekundarna sublimacija (pridnost) in ne-ustvarjalnost
Freudov simile in sublimacija
Simbioza z materjo preprečuje vzgon pristnemu Sebstvu
Deblokiranje simbiotično vezanega hrepenenja Psihoza ali osebnostna motenost (psihopatija)? Kolektivno nezavedno
Konec civilizacije?
II.      Produkcija hrepenenja
Vzgon in družbeno vrenje (churning)
Osebnost je vrsta posamičnih odločitev
Kriva je družba?
Revolt, ki ga ni bilo
Cinizem ali narcistična fuzija z idealnim jazom? Sklep
III.     Ponovni zagon ustroja
Wallersteinova na sistemski temelječa teorija
Kocbekova Ideja
Evolucija in revolucija
IV.     Sinteza subjektivnega in objektivnega
Subjektivno
Objektivno
VI.     Nesluteni razcvet?
Post-satorično stanje duha
Prededipalna združba
Česa je danes družba osvobojena?
V.       O ustvarjalnosti
Primarni zdravi narcizem
Hubris
Od kod torej ideje res prihajajo?
Metafizična poanta
Homo genitalis transcendens
SMISEL ŽIVLJENJA
Uvod
Predhodna vprašanja
I.        Imanenca in transcendenca
II.      Antinomija med Univerzalnim in partikularnim
III.     Preboj v razširjeno zavest e razrešitev antinomije
IV.     Smisel življenja

 

 

 

Druga od suhih krav
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page